Model

CLL130 – 0101C1

Dış Görünüş

Boyut (mm)

1.6 x 2.0 x 0.75

DATA SHEETS

Termal Yönetim

hazırlık aşamasında…

Optik Simülasyon

hazırlık aşamasında…

Fotobiyolojik güvenlik testi sonuçları

hazırlık aşamasında…

Işık dağılımı dosyaları

hazırlık aşamasında…

3D model dosyaları

hazırlık aşamasında…

Uygulama alanları

hazırlık aşamasında…